ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA
ชื่ออาจารย์ : นางณิชชนาฎฐ์ ภานุพัฒน์นิธิยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2563,10:08  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิด Active Leanning
ชื่ออาจารย์ : นางณิชชนาฎฐ์ ภานุพัฒน์นิธิยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2563,09:46  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้งานโปรแกรม Microsoft EXCEL 2013
ชื่ออาจารย์ : นางณิชชนาฎฐ์ ภานุพัฒน์นิธิยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2563,11:36  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..