ภาพกิจกรรม
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
นายทวีศักดิ์  อุ่มเกตุ  ได้มีนโยบายเยี่ยมบ้านนักเรียน ทุกหลังคาเรือน พร้อมรับฟังปัญหาของสถานศึกษา และดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสม โดยมีคณะครู ทุกคนออกเยี่ยมบ้านภายในชุมชนใกล้เคึยง  
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,10:56   อ่าน 105 ครั้ง