สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน   

             เป็นรูปพระนารายณ์  ยืนบนหลังนาคมือซ้ายถือสังข์มือขวาถือตรีศูล มีชื่อจังหวัดขอนแก่น อยู่ในวงกลมสองชั้น วงกลมชั้นนอกมีชื่อของโรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

            พระนารายณ์  หมายถึง  พระผู้คุ้มครอง และรักษาความสงบให้กับโลกมนุษย์ โดยทรง
อวตารมากมายหลายปางเพื่อลงมาปราบยุคเข็ญต่างๆ ในโลกมนุษย์ห้อยู่ในความเรียบร้อย สมดุล และทำลายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงในโลกทั้งสาม
            สังข์  หมายถึง การอำนวยอวยชัยให้มีชื่อเสียงเกียนติยศ
            ตรีศูล หมายถึง "หอกสามเล่ม"  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง ร่ำรวย
อนันตนาคราช  หมายถึง  พญานาค  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่  ความอุดมสมบูรณ์ และความมีวาสนา