รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
89 ถนนพิศาล   ตำบลเมืองพล  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
เบอร์โทรศัพท์ 043414704
Email : nitchanad63@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :