ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 ส.ค. 61 ถึง 24 ส.ค. 61 โครงการกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล
*จัดขึ้น ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองเมืองพล      อำเภอพล    จังหวัด ขอนแก่น  
แต่งกายชุดกีฬาสีโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองเมืองพล
27 ก.ค. 61 ถึง 28 ก.ค. 61 งานวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
โดยจัดให้มีขบวนแห่ต้นเทียนพรรษา ของหน่วยงานและชุมชนต่าง ๆ  
24 ก.ค. 61 ถึง 25 ก.ค. 61 โครงการกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
จัดขึ้นในวันที่  24-25  กรกฎาคม  2561  ณ  โรงเรียนเทศบาลหนองแวงปราชาอุปดถัมภ์